มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558

9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558 จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสไหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ รวมไปถึงแนะอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์แม่ริม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567449 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558