มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ครุศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพทั้งหมด >> Click


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567453 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558