มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วัฒนธรรมศึกษา โครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

            หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วิชาชีพและเป็นแนว ทางการ เรียน การสร้างสรรค์ และการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรินรัฐ นิยมค้า หัวหน้าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วิชาชีพและเป็นแนว ทางการ เรียน การสร้างสรรค์ และการทำงานต่อไปในอนาคตและให้นักศึกษาได้ฝึกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ ภายในงานมีพิธีติดเข็มกลัดดอกไม้แด่คณาจารย์และคล้องพวงมาลัยดอกมะลิรับน้องใหม่ การบรรยายแนะนำหลักสูตรและคณาจารย์ แนะแนวการลงทะเบียน แนะนำคณะกรรมการนักศึกษาและการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งมีนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน และนักศึกษารุ่นพี่ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4 จำนวนกว่า 70 คน เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567451 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558