มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

AiroTEC CMRU ร่วมกิจกรรมการบินกับองค์การ NASA ด้วยเครื่องบิน Douglas DC-8 เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศระดับโทรโพสเฟียร์ในประเทศไทย

 

AiroTEC CMRU ร่วมกิจกรรมการบินกับองค์การ NASA ด้วยเครื่องบิน Douglas DC-8 เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศระดับโทรโพสเฟียร์ในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NASA) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เชิญให้เข้าร่วมในโครงการงานวิจัยด้านคุณภาพอากาศ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA-AQ) เพื่อเก็บข้อมูลฝุ่นละอองในอากาศด้วยอากาศยาน เพื่อศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสภาพอากาศและปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยด้วยเครื่องบิน Douglas DC-8 ขององค์การ NASA ณ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 15 18 มีนาคม และวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2567
ในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ได้มีโอกาสร่วมบินกับเครื่องบิน DC-8 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ภายในเครื่องบินบรรจุเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 25 รายการ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศเชิงลึกได้กว่า 100 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในแนวดิ่ง Vertical Profile เก็บข้อมูลตามระดับความสูงของบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ระดับล่าง ตั้งแต่ 50 – 11,000 ฟุต โดยได้ร่วมการบินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยเริ่มจากสนามบินอู่ตะเภามีเส้นทางไปยังสนามบินดอนเมือง สนามบินสุโขทัย เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก และอู่ตะเภา ไปกลับเป็นจำนวน 2 รอบ

สำหรับโครงการ ASIA-AQ เป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ ประกอบด้วยการติดตั้งเครื่องมือระดับพื้นดิน (Ground Measurement) ระดับอากาศโดยการใช้เครื่องบินสำรวจคุณภาพอากาศโดย NASA DC-8 และ G-III และระดับดาวเทียมด้วยดาวเทียมระบบ GEMS, TROPOMI ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลที่จะวิเคราะห์คุณภาพอากาศได้หลากหลายและเชิงลึกมากขึ้นเพื่อสามารถอธิบายพฤติกรรมของคุณภาพอากาศและสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ต่อไป


ภาพ – ข่าว : AiroTEC CMRU


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th