มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

........................................................................................

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖๗

          เนื่องจากราคาที่เสนอเกินราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถจัดจ้างได้

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว และจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

         

     (รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา