มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน”

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน”
 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน” โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และ อ.ดร.ประนอม ลำงาม อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องนกยูง ชั้น 3 โรงแรมเอ็มเพรสพรีเมียร์


ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน” ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "Zhongqing Cup" และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "Consul General’s Cup" กว่า 20 คน


ทั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "Consul General’s Cup"  เข้าร่วมจำนวน 3 คน สำหรับโครงการเยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน ได้รับการสนับสนุนโครงการโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในเขตภาคเหนือได้มีโอกาสไปศึกษาและแลกเปลี่ยน ด้านภาษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหานครปักกิ่ง และเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ สร้างเสริมประสบการณ์ ยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาจีนของนักศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย – จีน  ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น"  

ภาพ - ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา