มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมมอบวุฒิบัตร

17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

                ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 คน ที่เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567477 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558