มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รองฯ ผศ.สารุ่ง ชวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย

20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 


            ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประเภทที่ 3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งมีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ หมายเลข 1 นายคนึง กาบกันทะ หมายเลข 2 นายวสันต์ บุญชัยศรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ใช้สิทธิเลือก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

            สำหรับการนับคะแนน จะมีขึ้นในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567413 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558