ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการเพื่อใช้สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย                    ๑. สมุดปกอ่อน           จำนวน ๒๖,๐๐๐ เล่ม                    ๒. สมุดรายงาน          จำนวน ๑๘,๐๐๐ เล่ม                    ๓. สมุดริมลวด           จำนวน ๑๐,๐๐...
20 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำเข็มและเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน ๘ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างจัดทำเข็มและเครื่องหมาย  จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย              ๑. กระดุมเสื้อ
19 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
17 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด  จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด      จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ๑. ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่               จำนวน ๖๔ ตัว         &...
13 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐...
ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ณ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองชลประทานส...
12 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน 1 ชุด  (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th      หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-...
10 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
30 ธันวาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148239 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558