มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2565 โดย สุมินทร์ตรา แจ่มใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--------------------------------------------------------------------
28 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
24 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) …………………………………………………….
22 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2565 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2565 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป                 
15 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาการซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาการซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2565 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10 พฤศจิกายน 2565 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกปริญญาบัตร เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกปริญญาบัตร เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก-------------------------------------------------------------------- ...
8 พฤศจิกายน 2565 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๓ ชั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th