มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 พ.ค. 2567 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเสื้อสูทสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ ห้อง พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิ...
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ประกวดราคาจ้างรับ-ส่ง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้...
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ  จุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหารในระดับสากล ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ ชุด เพื่อ  ใช้สําหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหารในระดับสากล ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ ชุด เพื่อใช้สําหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร แบบ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานทางการ  เกษตร ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ ชุด เพื่อใช้สําหรับคณะเทคโนโลยีการ  เกษตร แบบเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ ชุด เพื่อใช้สําหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร แบบเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา