มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31 กรกฏาคม 2563 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 กรกฏาคม 2563 โดย สุมินทร์ตรา แจ่มใส
ประกวดราคาเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 กรกฏาคม 2563 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา )(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษ...
14 กรกฏาคม 2563 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับหอพักนักศึกษา หลังที่ ๑ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับหอพักนักศึกษา หลังที่ ๑ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...
11 กรกฏาคม 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศผลผู้ชนะบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยกำหนดยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัคร ในวันที่ ๑ กร...
1 กรกฏาคม 2563 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7,408 เล่ม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7,408 เล่ม ตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 กำหนดประมูลขายทอดตลาด (ด้วยวาจา) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลดังนั้น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7,408 เล่ม และดำเนินการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการอื่นต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362192 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558