มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 49 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กดัดและมุ้งลวด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาคารปฐมวัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กดัดและมุ้งลวด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาคารปฐมวัย)
13 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
10 ตุลาคม 2559 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ร่างขอบเขตงาน (Tor) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกาาศประกวดราคาครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน รายการเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน รายการเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย               ๑.  เครื่องเล่นสนามขนาดใหญ่ แบบที่ ๑  ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ x ๗.๐ x ...
10 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับอาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามรายการ ดังนี้                ๑. ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน  จำนวน ๕ รายการ  ประกอบด้วย
8 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประ...
7 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน ๔  รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ประกอบด้วย                 ๑. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ขนาด ๑๐,๐๐๐  ลูเมนส์        จำนวน ๑ เครื่อง
29 กันยายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  แบบมีเงื่อนไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -----------------------------------  
22 กันยายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย แบบเพ็ท และแบบถัง จำนวน ๕ รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย แบบเพ็ท และแบบถัง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773193 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558