มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 50 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้พิมพ์งาน ภายในคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 กันยายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการชุมชนบ้านประหยั...
9 กันยายน 2559 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบมีเงื่อนไข
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบมีเงื่อนไขมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีสอบราคา กำหนดใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบท้ายข่าว
 เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มภาคเหนือ
เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานบัณฑิตานุสรณ์
8 กันยายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
7 กันยายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศ  7  กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุดวันวิจารณ์ 14 กันยายน  2559ตามเอกสารแนบ
31 สิงหาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร จำนวน 23,350 ปก เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558  แบบมีเงื่อนไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -----------------------------------  
30 สิงหาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน แบบมีเงื่อนไข  
30 สิงหาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -----------------------------------  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773193 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558