มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เมษายน 2563 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000,000 บาท       
- ราคากลาง  384,163,296.07 บาท       
- กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 17 เม.ย.63 - 22 เม.ย.63
-กำหนดรับเอกสาร 23 เมย.63 - 5 พค.63
-กำหนดสอบถามข้อมูล ถึงวันที่ 27 เมย.63
-กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 29 เมย.63
-กำหนดเสนอราคา 7 พค.63 เวลา 8.30-16.30 น
-กำหนดตรวจสอบเอกสารเสนอราคา 8 พค.63


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175486 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558