มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 59 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. เปิดรับสมัครตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET
            ผศ.ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ
24 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดโครงการธุรกิจจำลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดโครงการธุรกิจจำลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาจัดทำกิจกรรมธุรกิ...
18 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้แทน มร.ชม. ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคุณสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
15 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ”
            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
15 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
เบสท์ The Voice Thailand Season 4 เยือน FM88.50MHz.
            เบสท์ ทิฏฐินันท์ อ้นปาน หรือ เบสท์ The Voice Thailand Season 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แวะมาสวัสดีปีใหม่และขอบคุณแฟนรายการFM 88.50 MHz. ที่ให้กำลังใจและเชียร์เบสท์ในการแข่งขัน The Voice Thailand Season 4 พร้อมแจ้งข่าวดีให้แฟนๆว่า กำลังจะมีผลงานมาฝากแฟนๆแน่นอน นอกจากนี้เบสท์ยังได้ฝากประ
14 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมรายการ “มองเมืองเหนือ”  เผยแพร่นวัตกรรมเซรามิกเนื้อหินโปร่งแสงครั้งแรกของโลก
  นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมรายการ “มองเมืองเหนือ” เผยแพร่นวัตกรรมเซรามิกเนื้อหินโปร่งแสงครั้งแรกของโลกตัวแทนนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการ “มองเมืองเหนือ” เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเซรามิกเนื้อหินโปร่งแสงคร...
14 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
CMRU InBox เกาะติดความพร้อม Nithed Show ครั้งที่ 19
CMRU InBox เกาะติดความพร้อม Nithed Show ครั้งที่ 19 (ละครเวทีโดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม.)          นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยกาล ประธานโครงการละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 ตอน “ลับ 19” เปิดเผยว่า ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมจัดการแ...
14 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
            เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ
14 มกราคม 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
สำนักหอสมุด มร.ชม ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ และขยายเวลาในการส่งผลงาน
สำนักหอสมุด มร.ชม ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ และขยายเวลาในการส่งผลงานด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกแบบประกวด ตราสัญลักษณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางความคิด ซึ่งจะนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รู้จักสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภั...
13 มกราคม 2559 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online
นักศึกษารหัส 56 57 58 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ สามารถลงทะเบียนสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ - ก่อนวันที่ต้องการสอบ ที่www.registmm.cmru.ac.thกำหนดสอบวันที่ 18-22 มกราคม 2559ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773181 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558