มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย   ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณ...
ประกาศฯ เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือก(ฉบับที่2) และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือกในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(ฉบับที่ 2)------------------------------          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้...
28 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ  
16 ธันวาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
มร.ชม. เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ...
16 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น สื่อการเรียน ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ม.ค. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น สื่อการเรียน ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ม.ค. 2564
15 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีมนักเต้น รร.สาธิต - ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศทั้ง 3 รุ่น
  ทีมนักเต้น รร.สาธิต - ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศทั้ง 3 รุ่น
15 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2559 - 2560 ติดต่อรับใบปริญญาบัตร
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2559 - 2560 ติดต่อรับใบปริญญาบัตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในป...
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนนในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ------------------------          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต...
13 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน  ตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช  ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724902 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558