มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 72 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
                            การรับสมัครหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก              ...
รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ ๔๒
 รายละเอียดการสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ ๔๒
แสดงความยินดี 2 ฮีโร่คว้าชัยซีเกมส์ 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรจรัส แย้มประเสริฐ นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เจ้าของ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาเรือพาย และ นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญากุล นักศึกษานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าของ 2 เหรียญเงิน กีฬายิงปืน สองความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาไทย คว้าเจ้าเหรียญรางวัล การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเ...
1 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
รายละเอียดกิจกรรม และแบบฟอร์มการส่งผลงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
เริ่มแล้ว!! สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษา และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ มี 5 กิจกรรม ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา  รายละเอียดกิจกรรม และแบบฟอร์มการส่งผลงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
สาวดำ-เหลือง คว้าทองซีเกมส์ ที่สิงคโปร์
พรจรัส แย้มประเสริฐ นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ นักเรือพายจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางร่วมแข่งขันมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในนามทีมชาติไทย โดยลงแข่งขันกีฬาเรือพาย ซึ่งแข่งขันที่ มารีน่า เชลนอล สามารถช่วยทัพนักกีฬาไทย คว้า 1 เหรียญทอง จาก คยัค 4 คนหญิง ระยะ 200 เมตร และ 1 เหรียญเงิน จาก ...
ประกาศผล โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ CMRU LMS
                                                                ประกาศผลการตัดสินผลงาน                    โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ CMRU LMS                                                                                    

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5884510 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558