มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 58 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2559
                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2559                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพร...
17 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559
          สภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559          การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้...
17 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เยี่ยมชมการเตรียมงานในวันสุดท้ายกับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”
                    นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เยี่ยมชมการเตรียมงานในวันสุดท้ายกับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ รองศาสตราจ...
16 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การสัมภาษณ์เรื่อง “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” กับรายการ WETV News WETV เคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่
                    ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การสัมภาษณ์เรื่อง “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” กับรายการ WETV News WETV เคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะป...
12 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
                    ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ)                    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงให...
12 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ 2559
                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ                    นายปวิณ ชำนิปร...
11 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วมส. จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
                                                                                                                                                 วมส. จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
11 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู ประจำปี 2559
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู ประจำปี 2559                  ...
11 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม
                    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “7 ทศวรรษกษัตราทรง...
11 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษารั้วดำ – เหลือง  โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
มร.ชม. ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษารั้วดำ – เหลืองโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาล...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558