มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 กันยายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2565
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2565            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์นันทา บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและ...
24 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิกา...
23 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU กสศ. สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU กสศ. สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 4มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้...
22 กันยายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2565            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "เรือชนะคลื่น" 2565 ณ ...
20 กันยายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 กันยายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ให้แก่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ให้แก่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
15 กันยายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอธิการบดี ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
คณะผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอธิการบดี ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน         วันที่ 15 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา...
15 กันยายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ และนานาชาติ
คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "
15 กันยายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565            สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม แล...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th