มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 57 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการประกวดและเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นบ้านไทยล้านนา “อนุรักษ์ผ้าไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ราชินี”
                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประกวดและเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นบ้านไทยล้านนา “อนุรักษ์ผ้าไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ราชินี”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
26 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
CMRU Freshy Boys & Girls 2016 และ CMRU Freshy Concert 2016
                    Freshy รั้วดำ – เหลือง ร่วมกิจกรรม  CMRU Freshy Boys & Girls 2016                    องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยรา...
26 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา”                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้...
25 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. – กองทุนมรรควิถี MOU  ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเชิงพุทธ
มร.ชม. – กองทุนมรรควิถี MOU ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมา...
22 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง
                    การแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง "9 คำสอนพ่อ" ปิดฉากความยิ่งใหญ่กับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” ในชุดการแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง "9 คำสอนพ่อ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบด...
21 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร - รับขวัญน้องใหม่
นักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร - รับขวัญน้องใหม่           รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำน...
20 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา – รับตรง ปีการศึกษา 2560
  สำนักทะเบียนฯ มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา – รับตรง ปีการศึกษา 2560
20 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดบรรยายพิเศษทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
มร.ชม.จัดบรรยายพิเศษทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พล.อ.พหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศ...
19 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เยือน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”
                    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”                    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่น
18 สิงหาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 Thailand Research Expo 2016
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 Thailand Research Expo 2016                  >>> เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดี ในนามตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785125 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558