มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 ตุลาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และผ่านร...
11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. รับมอบโล่เกียรติยศ จากโครงการก้าวท้าใจ season 3  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เริ่มแล้ว CMRU Education Expo 2022  มร.ชม.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์  2 – 10 ตุลาคม 2564
เริ่มแล้ว CMRU Education Expo 2022 มร.ชม.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์ 2 – 10 ตุลาคม 2564  
28 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีครุศาสตร์ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.เกษรา ปัญญา ทั้งนี้ในการนำเสนอวิ...
27 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม The 3rd Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) ผ่านระบบออนไลน์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม The 3rd Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26
23 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมออนไลน์กับ National Pingtung University  เพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมออนไลน์กับ National Pingtung University เพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมออนไลน์กับ Prof. Dr. Mike Y. K. Guu อธิการบดีพร้อมคณะจาก National Pingtung University ไต้หวัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภ...
22 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2564                    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 "เรือชนะคลื่น" 2564 ณ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Zoom Clound Meetingทั้งนี...
17 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะแนว17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะแนว17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
16 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูล รายงานผ
                    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูล รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้...
13 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466472 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558