มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry
  มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry
19 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 20 มิถุนายน นี้
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 20 มิถุนายน นี้                     วันนี้ (19 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี และคุณอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษ...
18 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
  บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565  
17 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม จัดประชุมเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3  ผนึกกำลังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปั้นครูดีคืนสู่สังคม
  มร.ชม จัดประชุมเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ผนึกกำลังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปั้นครูดีคืนสู่สังคม
17 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดบรรยายหัวข้อการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด”
16 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบ “การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน” ร่วมกับ โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ และโรงแรม อินเตอร์คอนเนนตัลเชียงใหม่ แม่ปิง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบ “การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน” ร่วมกับ โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ และ
16 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565
  ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565
15 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหา...
14 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์)   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการกอง...
13 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th