มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 กันยายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาในนามผู้เกษียณอายุราชการ แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาในนามผู้เกษียณอายุราชการ แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
10 กันยายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.ปท...
7 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รั้วดำ – เหลือง เชิญผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมการประชุมสัมมนา  ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   พร้อมจัดบรรยายพิเศษ “ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562”
รั้วดำ – เหลือง เชิญผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมการประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมจัดบรรยายพิเศษ “ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบ...
4 กันยายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน          
3 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยาย เรื่อง “การปลูกและการบำรุงรักษาต้นลานและต้นหมาก”  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยาย  เรื่อง “การปลูกและการบำรุงรักษาต้นลานและต้นหมาก” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
30 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา
ผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
28 สิงหาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2561
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2561เ...
27 สิงหาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏเชียงใหม่
22 สิงหาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาการศึกษาและการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาการศึกษาและการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้...
22 สิงหาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอ้อมอกแดนสามหมอก ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอ้อมอกแดนสามหมอก ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมและต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785031 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558