มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 69 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อาจารย์ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชม. พร้อมคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า(รัชกาลที่3)” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
30 มีนาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับตัวแทนสายการบินไทยแอร์เอเชีย  เยือนรั้วดำเหลืองแนะนำเส้นทางการบินใหม่เชียงใหม่ – ขอนแก่น
                                                                                       มร.ชม. ต้อนรับตัวแทนสายการบินไทยแอร์เอเชียเยือนรั้วดำเหลืองแนะนำเส้นทางการบินใหม่เชียงใหม่ – ขอนแก่น
29 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. MOU ความร่วมมือตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ความร่วมมือ ระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร.....ที่ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 นายสามารถลอ...
26 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเม้นต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 University Sports Tournament of Chiang Mai 6th 2016 (USTCM 2016)
            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 University Sports Tournament of Chiang Mai 6th 2016 (USTCM 2016) ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี...
25 มีนาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ล้านนา จัดเสวนา “สี่ทศวรรษกับการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา”
                                                  มร.ชม. เชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ล้านนา จัดเสวนา “สี่ทศวรรษกับการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา” รอ...
25 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมการบรรยายชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โครงกา...
24 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ต้อนรับผู้แทน ม.ภาษาต่างประเทศเสฉวน
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณบดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน (Sichuan International Studies University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาปรึกษาหารรือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดการจัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 5 ในวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในคร...
14 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีทำบุญ อาคารงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และอาคารหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานกองอาคารสถานที่ ณ อาคารงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773196 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558