มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป                    ทั้งนี้ในปี 2563 มีอาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ คณะค...
3 กันยายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดอบรมทำอาหารสร้างสรรค์เมนู Signature ไก่แม่ฮ่องสอน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดอบรมทำอาหารสร้างสรรค์เมนู Signature ไก่แม่ฮ่องสอน
28 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ
มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ มหาวิ...
28 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่ 3   นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์ ผู้อำน...
26 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และในระบบการประชุมทางไกล เมื่อ...
20 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    วันนี้ (20 ส.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเข้าใจใน...
14 สิงหาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724999 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558