มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงาน“สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ทุกรุ่น  ร่วมกิจกรรม พบปะศิษย์เก่า ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน นี้
ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ทุกรุ่นร่วมกิจกรรม พบปะศิษย์เก่า ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน นี้
ประกาศให้เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม
ประกาศให้เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง  พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้อาวุโส ประจำปี  2561 วันที่ 21 เมษายน นี้
มร.ชม. เชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้อาวุโส ประจำปี  2561 วันที่ 21 เมษายน นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดส่งตัวแทนทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม CMRU BootCamp ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีมแต้มบุญ, ทีม App Maew...
5 เมษายน 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบรอบ ปี 2561
 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP รอบปี 2561 ที่ผ่านมา ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้    1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เผยแพร่ข่าวสาร รอบรั้วดำเหลือง  สู่ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยแพร่ข่าวสาร รอบรั้วดำเหลือง  สู่ชุมชน...
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้ง ติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5948664 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558