มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
CMRU - GSB innovation club ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ
CMRU - GSB innovation club ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ
26 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง ทำบุญถวายผางปะตี๊ด  กิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 9
  บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง ทำบุญถวายผางปะตี๊ด กิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 9
25 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญ   กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 9”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 9”          ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เช...
25 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอกะเหรี่ยง  จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอกะเหรี่ยงจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
21 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมมนา  “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพสร้างรายได้ สู่ชุมชน” 25 ต.ค. นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพสร้างรายได้ สู่ชุมชน” 25 ต.ค. นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ...
21 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ร่วมอบรมในโครงการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียน  15 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ร่วมอบรมในโครงการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียน  15 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                                          ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยา​ศาสตร์
21 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พ.ย. 2563...
18 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  เชิญชวนผู้สนใจเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ในการสัมมนา Filmis Alive
นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่  เชิญชวนผู้สนใจเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม                    รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ นายแพทย์จตุ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725142 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558