มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิเทศศาสตร์ มร.ชม.เชิญร่วมสัมมนา  “คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee”
นิเทศศาสตร์ มร.ชม.เชิญร่วมสัมมนา “คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee”
8 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ  “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม”
ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม” นายณัฐวุฒิ  คัมภีร์ ปร...
3 ตุลาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน HUSOC OPEN HOUSE 2020
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน HUSOC OPEN HOUSE 2020 “ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563”เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณจตุราค...
2 ตุลาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ วจก. เปิดห้องปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสาร
ภาควิชานิเทศศาสตร์ วจก. เปิดห้องปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสาร
2 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จากการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคะแนน 91.56 คะแนน อยู่ในระดับ A
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 7 ต.ค. นี้ ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 7 ต.ค. นี้ ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่           อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการพลิกโฉมนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสังคมดิจิทัล
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการพลิกโฉมนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสังคมดิจิทัล           นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ           ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
1 ตุลาคม 2563 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
หลักสูตรอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 6)
ลงทะเบียน วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563อบรมระหว่าง วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2563หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาครับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คนนักศึกษาที่ลง...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724977 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558