มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 ตุลาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สวพท. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน GI “กระเทียมแม่ฮ่องสอน”
สวพท. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน GI “กระเทียมแม่ฮ่องสอน”
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมประจำปีงบประมาณ 2563
                    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมประจำปีงบประมาณ 2563                    นายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่...
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
                    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุร...
30 กันยายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
BRIC CMRU จัดกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
BRIC CMRU จัดกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
30 กันยายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
CMRU GSB Innovation Club เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย Colour of CMRU
CMRU GSB Innovation Club เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย Colour of CMRU    &...
26 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนฯ
นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนฯ
25 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับประเทศ
นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับประเทศ อาจารย์เอกพงศ์  สุริยงค์   หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาควิชาศิลปกรรมได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านองค์ความรู้ทางศิลปะและ...
23 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
มร.ชม. รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน  สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราช...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558