มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ทีม จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   Power Girls - satit cmru junior  คว้ารางวัลจากการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์  Happy Festival
2 ทีม จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Power Girls - satit cmru junior คว้ารางวัลจากการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์  Happy Festival
2 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ราชภัฏเชียงใหม่”
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ราชภัฏเชียงใหม่” ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศ...
ทีมนักเต้น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับภาคเหนือ  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019  เตรียมแข่งขันระดับประเทศ 26-27 มกราคม  นี้
ทีมนักเต้น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 เตรียมแข่งขันระดับประเทศ 26-27 มกราคม  นี้
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
23 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
“คนมีเส้น CMRU” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Campus Challenge 2018
“คนมีเส้น CMRU” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Campus Challenge 2018
14 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาการบัญชี ฯ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. คว้ารางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”
นักศึกษาภาควิชาการบัญชี ฯ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. คว้ารางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”
13 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการปฏิบัติงานและการดูแลสุขภาพกายใจ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการปฏิบัติงานและการดูแลสุขภาพกายใจ
7 ธันวาคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 20 ชั่วโมง รอบที่ 1/2562
การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1): ลงทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562: อบรม วันที่ 14 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562): ถ้าเข้าเรียน 80% ขึ้นไป ได้หน่วยกิตกิจกรรม หลักสูตรละ 3 หน่วยกิตหมายเหตุ : ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More กับศูนย์ภาษาก่อนเข้ารับ...
3 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2
1 ธันวาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  เตรียมเปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”  สืบสานศิลปวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  เริ่ม 6 ธันวาคม นี้
มร.ชม. ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมเปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536965 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558