มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 พฤษภาคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารเวียงบัว
ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารเวียงบัวตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนผู้สนใจแสดงความจำนงเพื่อจำหน่ายอาหารหลังและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัวโดยกำหนดให้แสดงความจำนงเพื่อจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตังแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2561 บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในเบื้องต้น ตามรายการ ท่า...
3 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สองหนูน้อยนักลีลาศ จากรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คว้าเหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน class E  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46
สองหนูน้อยนักลีลาศ จากรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน class E ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 "เพชบุระเกมส์"
3 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โชว์สเต็ปฮิพ  คว้าเหรียญทอง  เป็นแชมป์ประเทศไทย  ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โชว์สเต็ปฮิพ คว้าเหรียญทอง  เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018
27 เมษายน 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน เท่านั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาอนุมัติให้เปิดรับเข้าศึกษาต่อ   ปีการศึกษา  2561  ในระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งหมด  6 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร”“ระดับปริญญาเอกคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎ...
27 เมษายน 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการกองทุนสงเคราะห์
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการกองทุนสงเคราะห์ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากไฟล์แนบท้ายข่าวที่มา: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
25 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน  “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ”
ภาควิชาบริหารธุรกิจ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน  “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ”               นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการจัดการ(ภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดธุรกิจจำลอง    &...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5958002 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558