มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 12 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ  มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022
วิทยาลัยนานาชาติ  มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแ...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย  จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม”  (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting
มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
  มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน ...
30 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์
มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์
30 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ พช. มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ พช. มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่
28 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564                    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสโมสรบุคลากรมหาวิท...
23 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน...
17 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข  บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19
  แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19
13 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค
13 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”     หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th