มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 มกราคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมออนไลน์แนะแนวเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
มร.ชม. จัดอบรมออนไลน์แนะแนวเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
13 มกราคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรม  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก จำนวน 7 หลักสูตร
มร.ชม. ร่วมกับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก จำนวน 7 หลักสูตร                 
25 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด  เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล
BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล
20 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้  คุณประโยชน์ของต้นลาน - ต้นหมากต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
มร.ชม. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้
30 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร  เน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ
30 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัด Facebook Live Q&A กับ TCAS CMRU รอบ Portfolio  ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
มร.ชม. จัด Facebook Live Q&A กับ Tcas CMRU รอบ Portfolio ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันท...
30 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  Thailand Research Expo 2021
มร.ชม.ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติThailand Research Expo 2021
17 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณาจารย์ วจก. มร.ชม. บริการวิชาการ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้โครงการ U2T
คณาจารย์ วจก. มร.ชม. บริการวิชาการ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้โครงการ U2T
12 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip”  สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8568706 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558