มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มร.ชม. ขึ้นดอย ร่วมค่ายสิงห์อาสา
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มร.ชม. ขึ้นดอย ร่วมค่ายสิงห์อาสา              เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤจิกายน 2565 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวรัญญารุ่ง แซ่เต๋น สาขาวิชา...
16 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย
มร.ชม. ร่วมกับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย
12 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”
ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ นายอำพล เจริญสุข นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนนักศึกษา นายวัชรพล เดชะปราปต์ นาย...
11 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “FMS Full Moon ยี่เป็ง เฟส เฟียสๆ หมู่เฮามาม่วนโตยกั๋น”
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “FMS Full Moon ยี่เป็ง เฟส เฟียสๆ หมู่เฮามาม่วนโตยกั๋น”
11 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. เจ้าภาพจัดการประชุม การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. เจ้าภาพจัดการประชุมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเชียงใหม่           11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประ...
10 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เริ่มฝึกซ้อมการแสดงโขน  เตรียมความพร้อมชุดการแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
    มร.ชม. เริ่มฝึกซ้อมการแสดงโขน เตรียมความพร้อมชุดการแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
9 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดพิธีประดับอินทรธนูและปีกตราสัญลักษณ์  แก่นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดพิธีประดับอินทรธนูและปีกตราสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน
1 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดกิจกรรม Halloween Day 2022
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดกิจกรรม Halloween Day 2022
25 ตุลาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ร่วมกับ RELO และ Thailand TESOL  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Introducing English Teaching Forum: How to use it effectively in the classroom”
มร.ชม. ร่วมกับ RELO และ Thailand TESOL จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Introducing English Teaching Forum: How to use it effectively in the classroom”   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่ว...
21 ตุลาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน  ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th