มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  ต้อนรับสู่รั้วดำ – เหลือง ด้วยบรรยากาศอบอุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ต้อนรับสู่รั้วดำ – เหลือง ด้วยบรรยากาศอบอุ่น
17 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Pre-University เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Pre-University เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครง...
16 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดอบรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
    มร.ชม. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
13 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมทักษะทางด้านศิลปกรรม
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมทักษะทางด้านศิลปกรรม ART AND DESIGN Chiang Mai Rajabhat University Freshy 2565
10 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
CMRU Lifelong Learning Centre จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ”
  CMRU Lifelong Learning Centre จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ” ...
7 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษย์ฯ มร.ชม. จัดโครงการ  Huso Co-operation สร้างทักษะการวางแผน  การทำงานอย่างมีระบบแก่นักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ มร.ชม. จัดโครงการ Huso Co-operation สร้างทักษะการวางแผน การทำงานอย่างมีระบบแก่นักศึกษา
6 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 - 2570 ระยะ 5 ปี"
31 พฤษภาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะอาจารย์ มร.ชม. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนรูปแบบเกมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  project meeting &game workshops hotel stars & smart Leo
  คณะอาจารย์ มร.ชม. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนรูปแบบเกมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ project meeting &game workshops hotel stars & smart Leo
25 พฤษภาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิศวกรสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดค่ายคุรุชนและยุวชนคนคุณธรรม
วิศวกรสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดค่ายคุรุชนและยุวชนคนคุณธรรม
24 พฤษภาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปวารณาตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาทุนโครงการครู(รักษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ณ ห้องประ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th