มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี  ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสร้างความเท่าเทียมการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
  มร.ชม. ร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี  ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสร้างความเท่าเทียมการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
3 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
2 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นัก...
31 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษา  ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา  ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร...
30 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษา มร.ชม. เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษา มร.ชม. เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   นายชิดณรงค์ พรมอย่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ...
26 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น อ.เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์กิรณา ยี่สุมแซม อาจ...
22 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ  personallities type กับการฝึกงาน
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ personallities type กับการฝึกงาน อ.ดร.อุไร ไชยเสน ...
22 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรมแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม  “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรมแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” รศ.ดร.วัชรพงษ์  ...
20 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  เยือนถิ่นพวงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยือนถิ่นพวงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย อ...
20 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator   ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724868 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558