มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 9 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์
26 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ร่วมแสดงดนตรี งาน Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก) ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19
หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ร่วมแสดงดนตรี งาน Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก) ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่...
19 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนา ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต''
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่               จัดสัมมนา ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต''
12 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิศวกรสังคม– สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
    วิศวกรสังคม– สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายั...
11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564
11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022
วิทยาลัยนานาชาติ  มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแ...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting
มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
  มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน ...
30 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์
มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th