มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 10 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 มีนาคม 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะเกษตรฯ จัดการประกวดเรียงความหัวข้อวัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร ชิงเงินรางวันและเกียรติบัตร
คณะเกษตรฯ จัดการประกวดเรียงความหัวข้อวัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร ชิงเงินรางวันและเกียรติบัตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดเรียงความให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา(ปวช.) หรือ เทียบเท่า โดยให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ "วัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รายละเอียดตามรูปด้านล่างส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด(สำเนาบัตรประชาชน) ทางอีเมล์
24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ลานอเนกกิจกรรม อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยม...
22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง”                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง” ซึ่งจัดโดย กองการพัสดุร่วมกับกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อ...
21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาการ สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11
                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาการ สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด งานสาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชา...
21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น
                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบ...
18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
                    ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                    ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมี(ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี รังสีชัชวาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา...
18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
“คณะช้างเผือกสามัคคี” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม”
“คณะช้างเผือกสามัคคี” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม”
18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่   ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ...
13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ “พิงคนครเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ                    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงค...
7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก National Cheng Kung University, Taiwan
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก National Cheng Kung University, Taiwan  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567476 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558