มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 52 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ธันวาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาภาษาไทย มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
                    ภาควิชาภาษาไทย มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ครั้งที่ 4/2559                    ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เรียน...
1 ธันวาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 รั้วดำ - เหลือง ส่ง นักศึกษานานาชาติ ร่วมแข่งขันกีฬาฯ “ตองกงเกมส์
 รั้วดำ - เหลือง ส่ง นักศึกษานานาชาติ ร่วมแข่งขันกีฬาฯ “ตองกงเกมส์"                                  ----> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “ตองกงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 ธันวาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร                         ----> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
29 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน                    เมื่อเวลา 10.46 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหล...
23 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ AIS ติดตั้ง Access Points บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ตามโครงการความร่วมมือลงทุนติดตั้ง Access Points สำหรับการใช้บริการ AIS WiFi ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการด้านไอทีที่เป็นเลิศ                    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายด...
23 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บุคลากรสายสนับสนุน มร.ชม. ร่วมโครงการ  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2560
บุคลากรสายสนับสนุน มร.ชม. ร่วมโครงการ
22 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
                    ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ถวายสัตย์ปฏิญาณแสด...
21 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
CMRU Library Fair 2016 ส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่าน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
CMRU Library Fair 2016 ส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่าน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                 ----> สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “CMRU Library Fair 2016” มุ่งส่งเสริมการอ่าน สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 21 – 23 พฤศจิกายน นี้ ---> เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเป...
20 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education
                คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัม...
20 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ คณะจาก Xi’an Jiaotong University
                    ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะจาก Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน (โครงการ 2 + 2) ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ภาพ : วั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785024 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558