มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 53 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์
มร.ชม. เดินหน้าขยายความร่วมมือ ม.ดุยตัน ประเทศเวียดนาม  เสวนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม
                            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
17 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ครองถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ครองถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี                    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่...
14 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
           มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน          
14 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รั้วดำ – เหลือง นำทัพนักกีฬาลุยศึกรอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ มุ่งสู่ “สุรนารีเกมส์”
รั้วดำ – เหลือง นำทัพนักกีฬาลุยศึกรอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ มุ่งสู่ “สุรนารีเกมส์” ...
14 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันพระบิดาฝนหลวง
                นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ณ ลานหน้าสำนักชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทรงก่อใ...
13 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสัมมนาด้านการจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                    การประชุมสัมมนาด้านการจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                    กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำโครงการประชุมสัมมนาด้านการจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
10 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2559
                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2559 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559                    ในการประชุ...
4 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
29 ตุลาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                     มร.ชม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่                    วันที่ 28 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ....
28 ตุลาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท                    รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท เพื่อถวายความอาลัยและด้วยในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ อันมีความหมายว่า คนของพระราชา อีกทั้งยังทรงตรา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785028 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558