มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม จัดประชุมทบทวนและเตรียมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม จัดประชุมทบทวนและเตรียมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเ...
16 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน  Ethics in Research Involving Human Subjects : Protection of Human Subjects
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน Ethics in Research Involving Human Subjects : Protection of Human Subjects   ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เ...
10 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020
นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020                    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลต์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเต...
10 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  เรื่อง
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก"
9 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชมเชย Tiparos Challenge 2020
นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชย Tiparos Challenge 2020           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ทีมมาโชว์เหนือ” ได้แก่
4 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการสู่ชุมชน  เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา ฟรี  ในหัวข้อ “ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายใหม่หลัง Covid – 19”
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการสู่ชุมชน เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา ฟรี  ในหัวข้อ “ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายใหม่หลัง Covid – 19
3 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ครั้งที่ 4
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ครั้งที่ 4 นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มห...
31 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน          สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสม...
29 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการ DIGITAL PHOTO EXHIBITION 2020
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการ DIGITAL PHOTO EXHIBITION 2020
29 ตุลาคม 2563 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
หลักสูตรอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 7)
ลงทะเบียน วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563อบรมระหว่าง วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คนนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724942 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558