มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 98 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กองอาคารสถานที่ มร.ชม. ร่วมกับ สสจ. จัดฉีดพ่นยุงแบบปูพรมทั่วพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
            กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดฉีดพ่นยุงแบบปูพรมทั่วพื้นที่ทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. แจ้งกำหนดการกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม 2558 วันที่ 1 สิงหาคม นี้
กำหนดการกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกาษ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และวัดประธาติดอยสุเทพราชวรวิหารเวลา 05.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนพร้อมกัน ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเวลา 05.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน
24 กรกฏาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามประกาศเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น.  และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558                    โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให...
22 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[ทุนการศึกษา] มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาส
ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียง ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเ...
22 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษากว่า 5,000 คน ปฏิญาณตน
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้น พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สิทธุ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชี...
21 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2558
ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2558   หัวข้อข่าว     - มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช     - คณะวิทย์ฯ จัดอบรมป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม     - หลัสูตรภาษาอังกฤษ จัดอบรมสัทศาสตร์ปฏิบัติ
20 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[สำนักหอสมุด] ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับรางวัลการประกวดสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๒ รายการ ๔ กิจกรรม นั้น คณะกรรมการพิจารณาพบว่ารายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากประกาศ สำนักหอสมุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการป...
19 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา 29 ก.ค. นี้
            ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยงานกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ วัดแม่สา (หลวง) ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ วัดดาราภิมุข (บ่อปุ๊) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ก.จ.ม.
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. นี้ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม. ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มร.ชม.ทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย...
17 กรกฏาคม 2558 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศรายชื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี [ภาคพิเศษ] ปีการศึกษา 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2558  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามนี้ตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงค์นี้http://www.academic.cmru.ac.th/entrance/ksbp/2015/index.php

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724755 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558