มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 67 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. คหกรรมศาสตร์ สร้างชื่อ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แกะสลักผัก-ผลไม้
                    นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ แขนง ศิลปประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ในหัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องใกลทั่วโลก" ในงานการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 17 ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อผลงาน "อิ่มบุญ อุ่นใจ ...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะครุศาสตร์ สืบสานประเพณี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา 2558
            คณะครุศาสตร์ สืบสานประเพณี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ประมวลภาพจากคณะครุศาสตร์ >> Click
27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นิเทศศาสตร์ จัดค่ายวารสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จุดประกายภาพถ่ายต่อยอดสู่รายได้
            ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดค่ายวารสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "Stock Photo Camp เมื่อภาพ ไม่ใช่แค่ภาพ" ทั้งนี้ได้รับเกียรติตาก คุณณรงค์ฤทธิ์ ด่านตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายภาพถ่ายบนเว็บไซต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมจุดประกายให้ผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ นำผลงานต่อยอดสู่รายได้ต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 27 กรฏาคม 2558 ณ โบทานิค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานให้พิธีเปิด และร่วมรับฟังรายการสรุปโครงการธุรกิจจำลอง การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียม "Football Charity Administration CMRU 2015" จากนั้นในเวลาต่อมา ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมโครงการ ตลาดนัดสินค้าราคาประ...
26 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ครุศาสตร์ นำน้องใหม่ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการล้านกล้ามหามงคลฯ
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์จิตอาสา โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ของคณะฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ขอบคุณภาพจาก 
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ภาควิชาศิลปกรรม รับโล่และเกียรติบัตรการประกวดภาพยนตร์สั้น
                    นักศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้...
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
หลักสูตรภาษาภาษาญี่ปุ่น จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 นิฮงไซ ประจำปี 2558
                    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาก
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7
                โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน จัดการแข่งขันจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมี 9 โรงเรียนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม , โรงเรียนปริ้นส์รอย , โรงเรียนพุทธิโสภณ , โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก ,โรงเรี...
22 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา 2558
                        ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสืบสานประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนองปันเจียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนับคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการลงคะแนนมีดังนี้ หมายเลข 1 นายคนึง กาบกันทะ ได้ 115 คแนน หมายเลข 2 นายวสันต์ บุญชัยศรี ได้ 159 คะแนน ใช้สิทธิแต่ไม่ออกเสียง 15 คะแนน บัตรเสีย 2 บัตร โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 291 คน จากทั้งหมด 373 คน คิดเป็นร้อยละ 78.02 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th