มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 64 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2558
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในปีนี้มีนักศึกษากว่า 2,000 คน รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใ
8 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
Art Show 2015 จัดยิ่งใหญ่สไตล์งานวัด
            นักศิลปกรรมศึกษาภควิชาศิลปกรรม และภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแสดง Art Show ประจำปี 2558 โดยมีการแสดงผลการเพลงประกอบการแสดง การออกร้านทางด้านศิลปะ ออกร้านแนวงานวัด ได้รับความสนใจจากคราจารย์บุคลการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >>
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นักศึกษาน้องใหม่ 5,000 คน ร่วมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พร้อมปฏิญาณให้ดำรงตนเป็นนักศึกษาที่ดี (มีคลิป)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาน้องใหม่ กว่า 5,000 คน ร่วมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอกจากนี้ นายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ นายกองค์การนักศึกษา ม...
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2558
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษย์ฯ บูรณาการพิพิธทัศนาด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สู่ประชาคมอาเซียน (มีคลิป)
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการพิพิธทัศนาด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สู่ประชาคมอาเซี
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กองกลาง มร.ชม. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
6 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาดนตรีฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
            ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
4 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วมส. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการล้านกล้ามหามงคล ครั้งที่ 2
            วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าปลูกป่าในโครงการ “ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมกับ กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันจัดขึ้น โดยพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการโดย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วมส. MOUร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE จ.แม่ฮ่องสอน
            อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE บรรยากาศภายในงานมีการจัดปร...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. คหกรรมศาสตร์ สร้างชื่อ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แกะสลักผัก-ผลไม้
                    นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ แขนง ศิลปประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ในหัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องใกลทั่วโลก" ในงานการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 17 ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อผลงาน "อิ่มบุญ อุ่นใจ ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th