มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษารา...
7 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภั...
6 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เยือนเวียงพิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
6 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านประสบการณ์ทำงาน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านประสบการณ์ทำงาน                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความมือกับ Mr.Rajat Chatterjee ผู้จัดการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงแรม ร่วมเป็นสักขีพยานพร้...
4 มิถุนายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 17
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 17
1 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา จากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สู่หมู่บ้านปางขมุ (แม่สาเก่า)
                    ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา จากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สู่หมู่บ้านปางขมุ (แม่สาเก่า)                    ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 จากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ไปบ้านปางขมุ (แม่สาเก่า) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมระย...
1 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย โดย สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักงานมา...
1 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือภาคธุรกิจขับเคลื่อนระบบการศึกษา สร้าง Smart University
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือภาคธุรกิจขับเคลื่อนระบบการศึกษา สร้าง Smart University                     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายวิชัย ทองแตง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างครบวงจร การวางแผนแล...
31 พฤษภาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจ แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ม.ยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจ แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ม.ยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ...
25 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ 2/2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561                    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ 2/2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีกำหนดการให้นักศึกษาใหม่ เข้...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5884455 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558