มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 พฤษภาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19            รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้สรุปมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID – 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวั...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แ...
27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3
                    องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3                    วันนี้ (26 ก.พ. 63) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3 ที่ม...
24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองวาระครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองวาระครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานเลี้ยงในโอกาสเฉลิมฉลองวา...
21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความขอบคุณกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ ในโอกาสที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพร...
18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์
นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์
18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหา...
13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)”รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
                    ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)”รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)”รุ่นท...
13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2563
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2563                    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724877 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558