มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.เจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
มร.ชม.เจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศ...
21 มีนาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)                    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)" ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ...
19 มีนาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
18 มีนาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะจากกงสุลญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องรับ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิ...
16 มีนาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 1/2564
คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
10 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาทุนฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา และ ราชอาณาจักรภูฏาน  เข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นักศึกษาทุนฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา และ ราชอาณาจักรภูฏานเข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ...
10 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 งานพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา...
9 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย สภา...
พิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน
พิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานล...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466264 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558