มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในรูปแบบทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในรูปแบบทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับคุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ ผู้มีความประสงค์จะมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา อาคารราชภ...
25 พฤษภาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561-2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561-2562
24 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินหน้าลุยตามแผนทุกสื่อประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินหน้าลุยตามแผนทุกสื่อประชาสัมพันธ์  
23 พฤษภาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการของสำนักงาน ป.ป.ช.
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
16 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 5 ราชภัฏ ร่วมลงนาม ICRU International Conference  สร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งแรก ปี 2562 นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 5 ราชภัฏ ร่วมลงนาม ICRU International Conference สร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งแรก ปี 2562 นี้ &nb...
16 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ลงพื้นที่ จ.ชียงใหม่
                    คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไช...
13 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการประเทศไต้หวัน  มอบทุนแก่นักศึกษาก่อนเดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ National Chin-Yi University of Technology
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการประเทศไต้หวัน
10 พฤษภาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู...
9 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม.
                    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายและกล่าวเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
6 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย100%
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย100%

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773201 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558