มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับนักศึกษา ปีการศึกษา2564
มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับนักศึกษา ปีการศึกษา2564 เมื่อวันที่18กันยายน2563 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
11 กันยายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัย อาทิ อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่...
10 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดการแสดงสุดอลังการ นาฏยนิพนธ์ ประจำปี 2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มร.ชม. จัดการแสดงสุดอลังการ นาฏยนิพนธ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร....
9 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย จากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย จากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการสรรหา ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
2 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ร่วมกัน ในหัวข้อ ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพีชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ร่วมกัน ในหัวข้อ ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพีชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ                    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้มีการบันทึกข้อตกลงระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย โดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัท ตำแหน่ง ผ...
2 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือในประเด็นเรื่อง “โครงการวิศวกรสังคม”
                    ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือในประเด็นเรื่อง “โครงการวิศวกรสังคม”                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยธนชิด บัวกาบ ประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ออกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ภาคเหนือ โดยได้ให้...
2 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการจัดงานเข้าร่วมการปร...
30 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ รมว.อว. ประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน และลงพื้นที่ติดตามโครงการ อว.จ้างงาน ระยะที่ 1 – 2 จ.เชียงใหม่
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ รมว.อว. ประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน และลงพื้นที่ติดตามโครงการ อว.จ้างงาน ระยะที่ 1 – 2 จ.เชียงใหม่ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามโครงการ อว.จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ระยะที่ 1 – 2 พอใจเก็บข้อมูลในเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 25 อำเ...
29 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    พิธีทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ดร.สุรีย์พร คองประเสริฐ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
17 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563                    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้า...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558