มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประชุม คกก.ประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2564
มร.ชม. ประชุม คกก.ประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2564           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิ...
2 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  และพิธีกินอ้อผญา สืบสานภูมิปัญญาล้านนา
   มร.ชม. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีกินอ้อผญา สืบสานภูมิปัญญาล้านนา
2 กรกฏาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการป...
30 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมครั้งที่ 3/2564  หารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมครั้งที่ 3/2564 หารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
20 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564           เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี ม...
18 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มร.ชม.  เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2  สร้างภูมิคุ้มกัน สู้ Covid – 19
คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มร.ชม.  เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2สร้างภูมิคุ้มกัน สู้ Covid – 19
16 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
16 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564          
15 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ  ลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)
9 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง (adiCET)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466515 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558