มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
อพ.สธ.มรภ.ชม. จัดการประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1
อพ.สธ.มรภ.ชม. จัดการประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1   เมื...
16 มกราคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานวันครู ประจำปี 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานวันครู ประจำปี 2562                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมื...
16 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มร.ชม.
หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มร.ชม.     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภาคภู...
15 มกราคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เยือน จ.อุบลราชธานี ส่งกำลังใจทัพนักกีฬารั้ว ดำ - เหลือง  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เยือน จ.อุบลราชธานี ส่งกำลังใจทัพนักกีฬารั้ว ดำ - เหลือง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
15 มกราคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีเปิดการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.)
                    พิธีเปิดการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.)                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภ...
12 มกราคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความสุขแก่เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความสุขแก่เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562          
11 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสั...
11 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project  (7th Batch)
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project  (7th Batch) ก่อนเดินทางไปฝึกสอน ณ ประเทศฟิลิปปินส์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐ...
11 มกราคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามห...
8 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project (7th Batch) ประจำปีการศึกษา 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project (7th Batch) ประจำปีการศึกษา 2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงก...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6249776 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558