มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563                    เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
14 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหารือ ผู้ว่าการการยาสูบฯ เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนด้านการเพาะปลูก
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหารือ ผู้ว่าการการยาสูบฯ เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนด้านการเพาะปลูก                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมหารือกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ก...
13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มร.ชม. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเ...
13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดการประชุมนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563
มร.ชม. จัดการประชุมนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยา...
3 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และใ...
23 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความความเสียใจต่อการจากไปของ คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย (สิโรรส) บูรณศิลปิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความความเสียใจต่อการจากไปของ คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย (สิโรรส) บูรณศิลปิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ นาย...
18 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ...
5 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แ...
21 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมปันสุข ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19
มร.ชม. ร่วมปันสุข ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรมหาว...
14 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมปันน้ำใจ  ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19
ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724837 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558