มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
8 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. สร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต มุ่งบริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
มร.ชม. สร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต มุ่งบริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี ประจำปี 2564
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี ประจำปี 2564                    นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี 6 เมษายน 2564 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา...
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการเกษตร
                    สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการเกษตร                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเ...
มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู
มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564                    รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ...
ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2564
                    ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2564                    ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่...
31 มีนาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564                    นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า(รัชกาลที่3)” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆจากทั้งภาครัฐ ส่วนราชการและ...
30 มีนาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพหุภาคี “วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ – การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย”
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพหุภาคี “วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ – การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย”
22 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ "Reinventing University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง  "Reinventing University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสต...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466251 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558