มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 มิถุนายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
2 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะครุศาสตร์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมคณะครุศ...
1 มิถุนายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ พช.เชียงใหม่ ตั้งเป้าส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
                    ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ พช.เชียงใหม่ ตั้งเป้าส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก                    เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี
28 พฤษภาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
27 พฤษภาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564
ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564           เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี​ มณี
25 พฤษภาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
มร.ชม. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”                  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใ...
8 พฤษภาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
23 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู...
22 เมษายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Xiamen University) การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย “The University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road (UCMSR)” และการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ (Global University Presidents’ Forum)
21 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จัดอบรมวินัยการเงินการคลังฯ สอดคล้องแนวทาง ITA
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมวินัยการเงินการคลังฯ สอดคล้องแนวทาง ITA

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466216 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558