มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีประดับอินทรธนู นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดพิธีประดับอินทรธนู นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประดับอินท...
11 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563                    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
10 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยการวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัย
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยการวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัย                                 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...
8 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
7 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. รับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ผู้บริหาร มร.ชม. รับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน     ...
7 สิงหาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563   สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกส...
6 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562...
3 สิงหาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีป...
28 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                    คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563                    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558