ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหารมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “ความต้องการสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0” มุ่งโฟกัสจุดเปลี่ยนความต้องการด้านสารสนเทศคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าพัฒนาบริการสารสนเทศ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา“ความต้องการสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0”
16 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาขาวิชาสังคมศึกษา มร.ชม.  เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ “เศรษฐศาสตร์ แบบ Active learning : เทคนิคและวิธีการ”
สาขาวิชาสังคมศึกษา มร.ชม.
 บริการให้เช่าติดตั้งตู้ATM สนใจติดต่อ 053-885367-8
 บริการให้เช่าติดตั้งตู้ATM สนใจติดต่อ 053-885367-8
บริการห้องว่างให้เช่า อาคาร70ปี สนใจติดต่อ 053-885367-8
บริการห้องว่างให้เช่า อาคาร70ปี สนใจติดต่อ 053-885367-8
15 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มรภ.เชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
มรภ.เชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา        
15 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวนิเทศศาสตร์  23 เมษายน นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
14 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แจ้งกำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51  พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ
14 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สานต่อนโยบายรัฐ เดินหน้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย  เตรียมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน ปฏิบัติการ 55 วัน มี.ค. - เม.ย.60
มร.ชม. สานต่อนโยบายรัฐ เดินหน้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย เตรียมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน ปฏิบัติการ 55 วัน มี.ค. - เม.ย.60                                   ...
13 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559  ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในเดือนเมษายน 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148239 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558