มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 ธันวาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน 1,242 อัตรา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน 1,242 อัตรา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
1 ธันวาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 42
30 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประกาศแนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่ฯ มร.ชม. ต้อนรับทีมงาน Google (Thailand) Company Limited  นำรถ Street View ถ่ายภาพพาโนราม่า 360 องศา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมจัดทำแผนที่สภาพแวดล้อมเสมือนเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่าน Application Google Maps
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่ฯ มร.ชม. ต้อนรับทีมงาน Google (Thailand) Company Limited นำรถ Street View ถ่ายภาพพาโนราม่า 360 องศา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม    จัดทำแผนที่...
25 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
เยาวชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย
เยาวชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม“ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย
24 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจ...
ประกาศ การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานพิธีบัณฑิตานุสรณ์ และงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
18 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เรื่อง เรียนรู้มรดกล้านนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เรื่อง เรียนรู้มรดกล้านนา   ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำ...
16 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2563
มร.ชม. แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2563 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725119 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558