มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 พฤษภาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มร.ชม. จัดประชุมหารือโครงการ GSB Innovation Club 2562
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มร.ชม. จัดประชุมหารือโครงการ GSB Innovation Club 2562
7 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ  นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
7 พฤษภาคม 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะครุศาสตร์ ได้เตรียมจัดงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดงานเปิดบ้านครุศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา 19 หลักสูตรการเสวนาหัวข้อ "ย้อนอดีต มองปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคตครุศาสตร์" การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงดนตรีโดยนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน เปิดบ้านครุศาสตร์ ประจำปี 2562  ได้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเล...
24 เมษายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์ประเทศไทย  THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์ประเทศไทย THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019  
29 มีนาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร...
29 มีนาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-----------------------          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพ...
12 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญยุวชนผู้มีใจรักกีฬา  ร่วมแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญยุวชนผู้มีใจรักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “SOCIAL SAFE” ให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “SOCIAL SAFE” ให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536941 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558