มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป...
23 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ลั่นไกหนุ่ม “ณัฐพันเลิศ  เอื้ออภิญญกุล” นศ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าเหรียญทองปืนสั้นยิงช้า ซีเกมส์ ครั้งที่ 29
ลั่นไกหนุ่ม “ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล” นศ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าเหรียญทองปืนสั้นยิงช้า ซีเกมส์ ครั้งที่ 29           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
20 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
20 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. คว้าอันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด โครงการ Webometric Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย CSIC
มร.ชม. คว้าอันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด
15 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. “ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์”  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการโลหิตในการรั...
!! ประกาศรายชื่อ !! ผู้ได้รับการสรรหาฯ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม.
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-------------------------------------------------          ตามประกาศคณะกรรมการสรร...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-------------------------------------------------
5 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  7 – 8 ส.ค. นี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ฯ ครั้งที่ 19
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
3 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           นางสาวกาญจนา  คุเมา  ประธานโครงการสัมมนากลวิธีก...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014180 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558