มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561  วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561 วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเ...
29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษารั้วดำเหลืองห่วงใยประชาชน – นักท่องเที่ยว  จัดโครงการรณรงค์ Start ด้วยสติ Accident is Zero ชวนคนไทยใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน  เมา – ง่วง – โทร ไม่ขับ งดจับโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลฯ ขณะขับรถ
นักศึกษารั้วดำเหลืองห่วงใยประชาชน – นักท่องเที่ยวจัดโครงการรณรงค์ Start ด้วยสติ Accident is Zero ชวนคนไทยใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน
22 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1  การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้ง...
22 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เยือนรั้วดำเหลืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์
มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยือนรั้วดำเหลืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์
22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ปีการศึกษา 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั...
22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดบริการวิชาการเชิญร่วมอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเชิญร่วมอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ขอเชิญประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม...
22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก.จ.ม. ไปใช้สิทธิในวันที่ 26 ธ.ค.นี้
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก.จ.ม. ไปใช้สิทธิในวันที่ 26 ธ.ค.นี้             สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ประกาศจาก กองอาคารสถานที่
แจ้งประกาศจาก กองอาคารสถานที่ แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ตลอดทั้งวัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560ด้วยบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาจากทางมหาวิทย...
16 ธันวาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พิธีมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ในนามผู้แทน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประธานกรรมการบริษัท ฟิล์ม มาสเตอร์ จำกัด ให้เกียรต...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558