ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปิดตัวแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU APP
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปิดตัวแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU APPสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ "CMRU APP" บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android       CMRU APP เป็น Official Application สำหรับมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสาร ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ความเคลื่อนไหวภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
23 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับสถานฝึกประสบการณ์
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานฝึกประสบการณ์
19 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
มร.ชม. เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงา...
10 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง แสดงความสามารถคว้าสองรางวัล จากการประกวดฟ้อนเล็บประเภทประชาชนทั่วไป
                    นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวดฟ้อนเล็บประเภทประชาชนทั่วไป                     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง นำโดย อาจารย์ว่าที่ร.ต.สรายุทธ อ่องแสงคุณ ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง คุณครูจักรกฤษณ์ แสนใจ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าร...
5 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้หลักสูตรอบรม "สื่อ Big Book สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" หลักสูตรอบรม EF (Excutive Function) กับการพัฒนาการสมองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรอบรม การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเ...
4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการ“ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำเดือน พฤษภาคม  2560 เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า 8 พฤษภาคม นี้ ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการ“ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำเดือน พฤษภาคม  2560 เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า 8 พฤษ...
4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณี  เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "พิงคนครเกมส์"

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744968 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558