มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562
                    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562                    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่ง...
16 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่  เยือน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
  ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่  เยือน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยกา...
15 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมกตัญญู Club ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
ชมรมกตัญญู Club ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ "ฝายช้อนชุ่มสร้างสมดุลระบบนิเวศพื้นที่ศูนย์แม่ริม
13 กันยายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรชม. ขอเชิญร่วมงาน OTOP ล้านนาสู่สากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรชม. ขอเชิญร่วมงาน OTOP ล้านนาสู่สากล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรชม. ขอเชิญร่วมงาน OTOP ล้านนาสู่สากล งานจัดแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ พิธีเปิดงานโดยท่านดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมกิจกรรมภายในงาน การออกบูธแสดงสินค้ากว่า 100 บูธ จาก 6 จังหวัดภาคเหนือกิจกรรมต่างๆบนเวท...
22 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
                    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่                    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษานายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสี...
8 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
31 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
                    สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัล...
27 กรกฏาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ ’ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ลูกนกพร้อมหน้า”
นิเทศศาสตร์ ’ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ลูกนกพร้อมหน้า”       ...
23 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย...
22 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 22
                    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 22                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับท่านกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ”นิฮงไซ” ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725026 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558