มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค
13 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”     หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศา...
6 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะช้างเผือกสามัคคี มร.ชม.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ. 2564 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
คณะช้างเผือกสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2564 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”  
26 สิงหาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้บริหาร ทีม U2T น้ำอ้อยป่าตุ้ม
มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้บริหาร ทีม U2T น้ำอ้อยป่าตุ้ม   รศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้...
23 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนา โครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล    &nb...
21 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร
14 สิงหาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย  และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Education in the U.S.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Education in the U.S.
4 สิงหาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประชุมเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห...
10 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
29 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th