มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมพิธีทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาห...
27 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร fact checking  ต่อต้านข่าวปลอม
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร fact checking ต่อต้านข่าวปลอม
26 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัดบริการวิชาการ  ค่ายการรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  GEO-literacy CAMP
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัดบริการวิชาการ ค่ายการรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  GEO-literacy CAMP           อ...
21 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2
                    ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับท่านที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, คณะวิทยาย...
17 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม                    ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ณ ห้อง Learning space ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โ...
8 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว”
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว” รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิด...
26 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติต่าง ๆ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563         &nb...
13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  แปรรูปผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์ รศ.ดร.ว...
2 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับชมผ่านการแพร่ภาพออกอากาศสด Youtube Live ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ออกอากาศและผลิตสื่อในการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราช...
29 มิถุนายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก  ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466380 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558