มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  เยือนถิ่นพวงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยือนถิ่นพวงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย อ...
20 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator   ...
18 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ)    ถ่ายทอดความรู้ Digital Transformation กับอุตสาหกรรมขายปลีก  และเทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ)  ถ่ายทอดความรู้ Digital Transformation กับอุตสาหกรรมขายปลีก  และเทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ดร. อุไร ไชยเสน
18 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน มร.ชม. จัดทำแผนที่ 3 มิติ สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน มร.ชม. จัดทำแผนที่ 3 มิติ สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดต้อนรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดต้อนรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
16 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Oh My Gosh  ร่วมแสดงโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Oh My Goshร่วมแสดงโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน 
นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชม.    จัดสัมมนา
  นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชม.   จัดสัมมนา   "บอก แบบ บวก"  ครั้งที่ 3
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3      &...
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. บูรณาการการเรียนการสอน  ผสานงานนิเทศศาสตร์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. บูรณาการการเรียนการสอน ผสานงานนิเทศศาสตร์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดงานกาดมั่วครัวคหกรรม Home Economics Market  จากการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดงานกาดมั่วครัวคหกรรม Home Economics Market จากการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466275 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558