มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 37 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 กันยายน 2558 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
การสอบ Placement Test  สำหรับอาจารย์ บุคลากร
การสอบ Placement Test โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน สำหรับอาจารย์ บุคลากร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครูช่าง เสริมสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา
            ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กพศ. นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดิน-ปั่น เพื่อแม่ข่า
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ร่วมกิจกรรมเดิน-ปั่น เพื่อแม่ข่า ซึ่ง คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก คนในชุมชนโดยรอบน้ำแม่ข่า ได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอันมีค่า ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม...
9 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. อบรมเชิงปฏิบัติการ E-Thesis
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
5 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม.ร่วมแนะแนวทางการศึกษา งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 จังหวัดเชียงราย
          คุณเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยนานาชาติ มห...
5 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
adiCET มร.ชม. ร่วมกับ GISTDA เปิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (มีคลิป)
                เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มห...
3 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1และ 2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5
            เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ และ นายโสภณ พรมจิตต์ ได้นำนักศึกษาจากภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมพุทธศาสน์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนารถ ...
2 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดการสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit
            สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม Technology specialist and office expert program manager บริษัท Microsoft (Thailand) Limited. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับฟังจำนวนมาก...
29 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. บนเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
28 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
                เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศต

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773178 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558