มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 ตุลาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา “การจัดทำรายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา “การจัดทำรายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การจัดทำรายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยร...
15 ตุลาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. ส.ทร.11 เชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ส.ทร.11 เชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
15 ตุลาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562                    นายเจริญฤทธิ์ สงวนศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 พร้อมด้วยเจ...
10 ตุลาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2562                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2562 โดยมี นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง...
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                    นายเจริญฤทธิ์ สงวนศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมการการประกอบรัฐพิธีวางพวงม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเ...
3 ตุลาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะผู้แทน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน  ประชุมร่วมอธิการบดี มุ่งขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
คณะผู้แทน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอานประชุมร่วมอธิการบดี มุ่งขยายความร่วมมือทางวิชา...
2 ตุลาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันชาติเกาหลี ประจำปี พ.ศ.2562
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันชาติเกาหลี ประจำปี พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ อี อุคฮอน ...
27 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2562                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2562 โดยมี นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามห...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6659988 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558