มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 กรกฏาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำ...
3 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ
29 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสวดมนต์บำเพ็ญภาวนา ณ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ศูนย์แม่ริม
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสวดมนต์บำเพ็ญภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ณ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ศูนย์แม่ริม
29 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
28 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดกิจกรรม CMRU KM DAY 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
  มร.ชม. จัดกิจกรรม CMRU KM DAY 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
27 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมธุรกิจใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมธุรกิจใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
27 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกา
ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ...
27 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรสำหรับทุนศึกษา  ระดับปริญญาโท นานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)   ประจำปี พ.ศ.2566 - 2568
มร.ชม. ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรสำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท นานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)
27 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.ภูเก็ต
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.ภูเก็ต
21 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry
  มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th