มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ...
26 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559 - 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559 - 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุ...
24 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร และคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมการประชุม International Online Forum  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษานานาชาติ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม International Online Forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษานานาชาติ เ...
22 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อ เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้...
21 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มร.ชม. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มร.ชม. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
17 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการ...
17 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่
                    สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่                    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
14 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2563
ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2563          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี...
11 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560     เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการ และบริหารกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รองศาสตราจารย์ ดร.ชาต...
9 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะนำหลักสูตร  ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 3,500 คน
มร.ชม. ร่วมโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะนำหลักสูตร ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 3,500 คน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7587692 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558