มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร - บุคลากร มร.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3
  ผู้บริหาร - บุคลากร มร.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3
25 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. MOU ความร่วมมือ อว. ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ 76 จังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
มร.ชม. MOU ความร่วมมือ อว. ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ 76 จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ว...
25 พฤศจิกายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะกรรมการงานต่างประเทศ มร.ชม.  ประชุมร่วมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทยและนานาชาติ  มุ่งยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
คณะกรรมการงานต่างประเทศ มร.ชม. ประชุมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทยและนานาชาติ มุ่งยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
23 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
“เปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา CMRU” 2565 คึกคัก ! นักศึกษากว่า 4,000 คน ร่วมงานเต็มพื้นที่
“เปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา CMRU” 2565 คึกคัก ! นักศึกษากว่า 4,000 คน ร่วมงานเต็มพื้นที่           23 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา CMRU” ...
23 พฤศจิกายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2565
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2565            สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2565 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิก...
22 พฤศจิกายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทัพนักกีฬา  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11  (USTCM 2022)
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทัพนักกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (USTCM 2022)  
16 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”
  มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”
16 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบแม่พันธุ์ควายไทย จากบ้านอนุรักษ์ควายไทย เพ็ญ-นคร เมืองพร้าว
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบแม่พันธุ์ควายไทย จากบ้านอนุรักษ์ควายไทย เพ็ญ-นคร เมืองพร้าว            เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบล...
15 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร คณาจารย์ มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  เตรียมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
ผู้บริหาร คณาจารย์ มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บพค. ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บพค. ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th