มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 พฤษภาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
23 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู...
22 เมษายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Xiamen University) การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย “The University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road (UCMSR)” และการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ (Global University Presidents’ Forum)
21 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จัดอบรมวินัยการเงินการคลังฯ สอดคล้องแนวทาง ITA
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมวินัยการเงินการคลังฯ สอดคล้องแนวทาง ITA
11 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
8 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. สร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต มุ่งบริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
มร.ชม. สร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต มุ่งบริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี ประจำปี 2564
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี ประจำปี 2564                    นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี 6 เมษายน 2564 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา...
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการเกษตร
                    สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการเกษตร                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเ...
มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู
มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564                    รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971163 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558