มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร  การอบรมภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา ให้แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 3
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร
15 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  คณะผู้บริหารจาก Nueva Vizcaya State University ประเทศฟิลิปปินส์
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก
14 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
องคมนตรีเปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    องคมนตรีเปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่อง...
13 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ปร...
13 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ...
12 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
                    คณะผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562                    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ พนักง...
10 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด
                    พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา พร...
9 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562
                    ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562                    วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) ที่ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
8 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนราชอาณาจักรภูฏาน  ที่เดินทางมาศึกษายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนราชอาณาจักรภูฏาน ที่เดินทางมาศึกษายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิ...
7 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลา พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลา พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ศิร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567185 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558