มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ธันวาคม 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวและบันทึก...
1 ธันวาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คำรณ หว่างหวังศรี เยือน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกรายการข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ   เจาะลึกประเด็นความร่วมมือสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
คำรณ หว่างหวังศรี เยือน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกรายการข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณเจาะลึกประเด็นความร่วมมือสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
1 ธันวาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดกิจกรรม
มร.ชม. จัดกิจกรรม "ปลูกข้าวดีมีคุณค่า เพิ่มโภชนาการสมวัย ร่วมใจเกี่ยวข้าว" ครั้งที่ 2 วันที่
30 พฤศจิกายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC ราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการประชุมด้านคุณภาพอากาศ  หารือร่วมกับ NIER, UNESCAP, GISTDA และเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยและลาว
ศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC ราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการประชุมด้านคุณภาพอากาศ หารือร่วมกับ NIER, UNESCAP, GISTDA และเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยและลาว
28 พฤศจิกายน 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี (NIER)  ตั้งเป้าพัฒนาการสอนและการวิจัย
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกาหลี (NIER) ตั้งเป้าพัฒนาการสอนและการวิจัย
24 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ...
23 พฤศจิกายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ หอสมุดแห่งชาติ เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา  MOU ร่วมอนุรักษ์และศึกษาเอกสารโบราณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ หอสมุดแห่งชาติ เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา MOU ร่วมอนุรักษ์และศึกษาเอกสารโบราณ
23 พฤศจิกายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์
22 พฤศจิกายน 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมประชุม “7th P2A Annual General Meeting – 12th P2A Partner’s Meeting 2023”
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุม “7th P2A Annual General Meeting – 12th P2A Partner’s Meeting 2023” รศ.ด...
22 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566            รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบ...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th