มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และใ...
23 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความความเสียใจต่อการจากไปของ คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย (สิโรรส) บูรณศิลปิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความความเสียใจต่อการจากไปของ คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย (สิโรรส) บูรณศิลปิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ นาย...
18 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ...
5 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แ...
21 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมปันสุข ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19
มร.ชม. ร่วมปันสุข ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรมหาว...
14 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมปันน้ำใจ  ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19
ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19
12 พฤษภาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19            รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้สรุปมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID – 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวั...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แ...
27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3
                    องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3                    วันนี้ (26 ก.พ. 63) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3 ที่ม...
24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองวาระครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองวาระครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานเลี้ยงในโอกาสเฉลิมฉลองวา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280136 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558