มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561                    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่าย...
12 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ...
11 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
                    คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่                    อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
11 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมการการประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร...
4 ตุลาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ SEA – Teacher Project (6th Batch) ประจำปีการศึกษา 2561
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  ในโอกาสได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น อาจาร...
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน multi mentoring system ในสถาบันอุดมศึกษาฯ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน multi mentoring system ในสถาบันอุดมศึกษาฯ  ...
27 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561                    นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “เรือชนะคลื่น” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให...
27 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากร้านแซมเปิ้ล และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากร้านแซมเปิ้ล และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากนางพรรณิภา เรียจนะพาธี เจ้าของกิจการร้านแซมเปิ้ล ที่มีความประสงค์จะมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่น...
22 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
                    สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวมุทิตาจิตแด่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773193 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558