มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่
                    สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่                    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
14 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2563
ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2563          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี...
11 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560     เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการ และบริหารกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รองศาสตราจารย์ ดร.ชาต...
9 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะนำหลักสูตร  ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 3,500 คน
มร.ชม. ร่วมโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะนำหลักสูตร ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 3,500 คน
9 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดสัมมนาส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม.จัดสัมมนาส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
7 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 (156) / 2563
นายกสภาฯ และ รษก. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 (156) / 2563   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 (156) / 2563 โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอ...
6 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งรองอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งรองอธิการบดี         ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 54/2563 จำนวน 5 รายดังนี้1. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เป็นรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป...
31 ตุลาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับนักวิจัยผู้รับทุน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือ
มร.ชม. ร่วมกับนักวิจัยผู้รับทุน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือ
30 ตุลาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
29 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาคารวะแด่อธิการบดี ท่ามกลางรอยยิ้มและความอบอุ่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาคารวะแด่อธิการบดี ท่ามกลางรอยยิ้มและความอบอุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725194 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558