มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”
มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”
8 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.รับมอบ
ร.ชม.รับมอบ "ถุงปันสุข"เตรียมส่งต่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
3 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และผ่านร...
2 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มร.ชม. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
1 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
  มร.ชม. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงร่วมกับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงร่วมกับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด
30 สิงหาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 พิจารณาแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบ...
18 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564      ...
13 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่2  เสนอแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี สู่ความทันสมัย  เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่2 เสนอแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี สู่ความทันสมัย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย
11 สิงหาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564                    วันที่ 11 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466489 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558