มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 130 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ทำบุญเสริมสิริมงคลสำนักงานใหม่ งานยานพาหนะ
มร.ชม. ทำบุญเสริมสิริมงคลสำนักงานใหม่ งานยานพาหนะ          อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรงานยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี  และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเพื่อความ...
12 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ.2559 โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็...
5 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
            เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สถาบันการศึกษาและกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณาจารย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี
3 พฤษภาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณสภากาชาดไทย
         เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ...
3 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร
2 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558           เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยากา...
1 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559
            เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีที่ 92 ปี โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15 ...
25 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตัวแทนบุคลากร ในนามมหาวิทยาลัยร่วมวางพวงมาลารัฐพิธ...
24 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดการแข่งขันลาบ – ส้มตำ อนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
มร.ชม. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดการแข่งขันลาบ – ส้มตำ อนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th