มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 127 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทย์ฯ มร.ชม. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558
             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
19 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มอบทุนพร้อมปฐมนิเทศ นศ.โครงการแลกเปลี่ยน 83 คน ก่อนเดินทางศึกษาใน 3 ประเทศ
            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ...
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กว่า 800 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กว่า 800 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง             อาจารย์ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี เปิดเผยว่านับตั้งแต่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
14 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติ มร.ชม. บรรยายพิเศษ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาทรัพยา...
12 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธี...
11 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. ปฐมนิเทศพร้อมต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนจาก 3 ประทศ
            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในประเทศญีุ่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากTokiwa University จำนวน 3 คน , Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน , Yunnan Normal University Business School จำนวน 39 คน , Beijing Foreign Studies University จำนวน 6 คน และ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 25 คน และนักศึกษาโครงการทุนพร...
10 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู 2558 (มีคลิป)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหา มหาราชินี” และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เมื่...
10 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 (มีคลิป)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยก่อนเริ่มการปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ประธานในพิธีได้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จากนั้น ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล บรรยายด้า...
10 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ประธานเปิดสัมมนา “บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ”
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา “บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567461 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558